Manometreler

Manometre, sıvı veya gaz akışkanlarının basıncını analog olarak ölçmek için kullanılan alettir. Yapısında temel olarak U şeklindeki bir boru bulunur. Basıncı ölçülecek akışkan tarafından uygulanan basınca bağlı olarak boru içindeki sıvının seviye değişir. İki koldaki seviye farkından faydalanarak mevcut olan ölçekli üzerinden basınç bulunur.

Genel Amaçlı Manometre

Sıvı Dolgulu Manometre