Ultrasonik Debimetreler

Ultrasonik debimetre, bir boru içinde akan sıvının hızını ve miktarını belirlemek için ses dalgaları kullanır. Bir boruya gönderilen ultrasonik dalganın frekansı ve bunun akışkandan yansımaları aynıdır. Eğer akışkan madde akıyorsa, yansıyan dalganın frekansı Doppler etkisinden dolayı farklı olur. Sıvı daha hızlı hareket ettiğinde, frekans kayması doğrusal olarak artar. Ultrasonik debimetreler içindeki dalga verici, akış hızını belirlemek için iletilen dalgadan yansımaları işler ve hesaplar. Ayrıntılı Bilgi İçin

Portatif Ultrasonik Debimetre

TUF-2000H Ultrasonik Debimetre

Sabit Tip Ultrasonik Debimetre

TUF 2000S Ultrasonik Debimetre

Hat tipi Ultrasonik Debimetre Flowmax 42i

Hat tipi Ultrasonik Debimetre Flowmax 42i

Hat tipi Ultrasonik Debimetre Flowmax 44i

Hat tipi Ultrasonik Debimetre Flowmax 44i

Hat tipi Ultrasonik Debimetre Flowmax 54i

Hat tipi Ultrasonik Debimetre Flowmax 54i

Hat tipi Ultrasonik Debimetre Flowmax 400i

Hat tipi Ultrasonik Debimetre Flowmax 400i

Akış Göstergesi Flowcon 200i

Akış Göstergesi Flowcon 200i

Portatif Yazıcılı Tip Ultrasonik Debimetre

Portatif Yazıcılı Tip Ultrasonik Debimetre

Modüler Raya Montaj Ultrasonik Debimetre

Modüler Raya Montaj Ultrasonik Debimetre

Ultrasonik Kalorimetre TUC 2000C

Ultrasonik Kalorimetre TUC 2000C

Hat Tipi Ultrasonik Debimetre

Hat Tipi Ultrasonik Debimetre

Açık Kanal Ultrasonik Debimetre

Açık Kanal Flowmeter

rst-elektronik