Nem Ölçerin Mucidi Da Vinci'ye Teşekkür

Nem Ölçerin Mucidi Da Vinci'ye Teşekkür

Çok çeşitli iş kollarının her birinde beliren ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojik buluşlar gelişmeye devam etmektedir.

En son teknolojik ürünlerden biri olan ve modern endüstri nin bir çok farklı alanında kullanılan nem ölçerler buna en iyi örnektir. Nem ölçeri icat eden kişi, buluşlarıyla yüzyıllardır tüm kesimleri hayrete düşürmüş olan, 1519 yılında vefat eden Leonardo Da Vinci’dir.

Leonardo Da Vinci, bir yün yumağını nem emmeden önce ve nem emdikten sonraki ağırlık farkını hesap edebildiği bir sistem geliştirmiştir. Bu buluş, prensip olarak nemi kolayca emen higroskobik maddelerin kullanılmasından ibarettir.

Da VinciLeonardo Da Vinci’nin ilk nem ölçeri yapmasının ardından bugüne kadar geçen süre içerisinde, nem ölçer çokça değişime uğramıştır. Bazı nem ölçerlerde lityum klorür kullanılır ve nemi emdikçe değişen elektriksel dirençler nem seviyesi ölçümünün cevabını verir. Nemi ölçen buharlaşma yönteminde, eter içinden geçen havanın buharlaşma yöntemiyle soğutulmasından sonra oluşan derece ile ikinci bir termometrenin derece ölçümü arasındaki fark değerlendirilir. Donma noktasındaki derecelerde, nem ölçmek için, yoğuşma ve buharlaşma yöntemlerinden faydalanılamaz. Böyle bir ortamın ölçümü için spektrograf adı verilen ışınım soğurma miktarını tespit eden yöntem değerlendirilebilir.

Zaman içinde düşük nemi ölçmek için elektroliz ilkesiyle çalışan nem pilleri içeren aygıtlar geliştirilmiştir. Bir gazın ısıl iletkenliğindeki değişikliklerinden, Kondansatör'ün empedans değişikliklerinden ya da bir piezoelektrik billurun frekans değişikliklerinden yararlanan başka nem ölçme yöntemleri de vardır. Bulunan en etkili yöntem havadaki nemi çekecek olan kimyasal maddenin ağırlığını ölçmek olmuştur.

Dan Vinci BuluşGünümüzde çeşitli iş alanlarının ihtiyacı olan mutlak nem, çiylenme noktası sıcaklığı, donma noktası sıcaklığı, spesifik entalpi, ıslak termometre sıcaklığı, su buharı kısmı sıcaklığı, karışım oranı gibi verileri sağlamak üzere çeşitli ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Buluşu bundan 500 yıl önce gerçekleşmiş olan nem ölçer, evrim geçirerek ürün çeşitliliği yoğun bir ara ürün haline gelmiştir. Hangi ortam ve koşul için hangi ölçüm cihazını kullanmak gerektiği konusu çok hassas bir değerlendirme gerektirdiğinden, geliştirilmiş olan ürünleri otomasyon sistemine dahil etme aşamasında uzman desteğine ihtiyaç vardır.

RST Elektronik olarak, bu buluşun geçmişine saygı duyarak, bugün en doğru şekliyle kullanılmasını sağlamakla ve geleceğe geliştirerek teslim etmekle yükümlü olduğumuzun bilincinde emek vermenin gururunu taşımaktayız.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp