• Debimetre ve Akış Ölçerler
 • Trigas Debimetreler
 • Seviye Ölçerler
 • Basınç Ölçerler
 • Nem ve Sıcaklık Ölçerler
 • Datalogger - Veri Kayıt Cihazları
 • Sinyal İzolatör ve Çeviriciler
 • Teracom Kontrol Çözümleri
 • Analitik ve Kontrol Ölçüm Cihazları
 • Ortam Gaz Analiz Cihazları
 • Gelişmiş Kontrol Cihazları
 • Termokupl ve PT100 Ölçüm Cihazları

Seviye Şalteri

Seviye Şalterleri: Türleri ve Kullanım Alanları

Seviye şalteri, ölçüm kontrol cihazları olarak makine ve kazanlarda, arıtma tesislerinde, gıda sektörlerinde, kimya ve petrokimya firmalarında,

ısıtma ve soğutma işlerinde, gemi ve yatlarda, fabrikalar da sıvı ölçümleri gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlarda iş kalitesinin yüksek ve verimli olması çok önemlidir. Ayrıca seviye şalteri ya da diğer ölçüm kontrol noktalarında yapılacak olan hataların mali zararlara yol açacağı da unutulmamalıdır. Bu bağlamda işlerin kaliteli ve hataların en aza indirgenmesi için seçilen ekipmanların ve donanımın titizlikle belirlenmesi, yöntem uygulamaların en kaliteli cihazlarla sağlanması çok önemlidir. Titizlikle gerçekleştirilmiş projeler, iş yeri maliyetlerini artıracağı gibi, doğru seçilmemiş mekanik donanımlar tesisin verimliliğinde azalma ortaya çıkartarak enerji giderlerini de artırır. Zamanla yöntem tekniklerinin tesislerdeki önemi belirgin şekilde artmıştır. Bugün tüm tesislerin işlevi, yöntem tekniğine özgü planlamalara dayanarak makine ve elektronik teknolojileri aracılığı ile belirlenmektedir. Bu nedenle bir tesiste makine tekniğine dair planlamaya öncelik vermek gerekir. Bu bilgilerin önemine vurgu yaparak firmamız seviye ölçer enstrümanlarının kalitesine oldukça önem vermektedir. Su arıtma tesislerinde su debisinin ölçümü, tesisin tasarım ve işletme kontrolünün sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için şarttır. Bu değerler seviye şalteri sayesinde gerçekleştirilebilir.

Günlük debi ve ortalama debi değişimlerinin kontrollü şekilde öğrenilmesinin sağladığı bir takım faydalar vardır. Sistemlerin ihtiyacı doğrultusunda ilave edilmesi gereken günlük kimyasal madde miktarı ve hava miktarları belirlenebilir. Atık su ölçümlerinde çamur devir oranı tespit edilir. Atık su deşarjı ve oran artışı hakkında bilgi edinilebilir. Tesisin ya da belirli bir sistemin büyütülmesi söz konusu ise, mevcut debi kayıtları oluşturulabilir. Açık alanlarda yağışlı hava sonucu ortaya çıkacak olan debi artışlarında yağmur suyunun katkısı hesaplanabilir.

Debi ölçümüne dayalı sistemlerde ya da arıtma tesisleri gibi alt yapı tesislerinde kullanılmakta olan mekanik donanımlar, teknolojideki gelişim ve değişimlere bağlı olarak çeşitli usuller tercih edilmekte, rafinaj tesisleri bedeli içindeki payları da giderek artmaktadır. Bu nedenle ölçüm kontrol enstrümanları amacına uygun olarak seçilmeli, mekanik projeler, yapım işlerinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için firmalar tarafından dikkatle hazırlanmalıdır ve bu firmalar tarafından kontrolleri incelikle yapılmalıdır. Titizlikle yapılmamış bir proje, maliyetleri yükselteceği gibi, doğru seçilmemiş ölçüm kontrol cihazları, tesisin verimliliğini düşürerek enerji giderlerini de artıracaktır. Zamanla yöntem tekniğinin, makinelerin ve mekaniğin tesislerdeki önemi ciddi bir şekilde artmıştır. Günümüzde tüm tesislerin yapımı ve işlevi, uygulanan yönteme dair planlamaya dayalı olarak makine ve elektronik teknolojileri ile belirlenmektedir. Bu doğrultuda ölçüm kontrol cihazlarının ve seviye şalteri ya da debimetrelerin seçimime özen göstermek, firmanın işlevi ve verilen hizmetin kalitesi bakımından çok önemlidir. Uygulanacak tekniklerin özellikleri, kullanılacak makine tekniği tarafından belirlenecektir. Bu nedenle bir tesiste inşaat planlamasından önce makine tekniğine dair planlamaya ve ihaleye öncelik vermek gerekir. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak firmamız seçilen ekipmanların kalitesine oldukça önem vermektedir.

Seviye şalteri kullanılacak alana göre değişiklik göstermektedir. Küçük alanlarda mini seviye şalterleri tercih edilebilir. Bunların dışında şamandıralı seviye transmitterleri, hidrostatik seviye transmitterleri, manyetik seviye by-pass seviye göstergeleri, yandan montajlı seviye şalterleri, ultrasonik seviye transmitterleri, radar tip seviye şalterleri, kapasitif seviye şalterleri, motorlu ya da pedallı seviye şalterleri, titreşimli tip seviye şalterleri, kablolu seviye şalterleri, iletkenlik tip seviye şalterleri, diyaframlı tip katılar için seviye şalterleri gibi pek çok seviye şalteri çeşidi, firmamız tarafından özenle tahsis edilmekte ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen firmalara sunulmaktadır.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp
TEMSİLCİLİKLER

trigas

template

terracom

seko

asa

efc

DELEXEL

JİMEC

MNTEA

DİNEL

FAFNIR

HENKE

Facebooktwitterinstagram

icons8-pinterest-40 icons8-linkedin-circled-40 icons8-google-plus-40

rst-copyright