• Debimetre ve Akış Ölçerler
 • Trigas Debimetreler
 • Seviye Ölçerler
 • Basınç Ölçerler
 • Nem ve Sıcaklık Ölçerler
 • Datalogger - Veri Kayıt Cihazları
 • Sinyal İzolatör ve Çeviriciler
 • Teracom Kontrol Çözümleri
 • Analitik ve Kontrol Ölçüm Cihazları
 • Ortam Gaz Analiz Cihazları
 • Gelişmiş Kontrol Cihazları
 • Termokupl ve PT100 Ölçüm Cihazları

Akış Ölçer ve Debimetre Seçiminde İlk Adımlar

Akış Ölçer ve Debimetre Seçim Klavuzu. Debimetre Nasıl Seçilir?

Hava ve su akışının ölçümü geçmişten günümüze uzanan bir ihtiyacın sonucudur ve çok eski zamanlardan beri ilgi konusudur.

Hava akışının yönü ve hızı antik çağlarda dahi önemli bilgilerdi. Suyun akışını ölçme örneğin, daha M.Ö. 5000 yıllarında Sümerlerin su kemerleri aracılığıyla suyu adil bir şekilde dağıtması için gerekiyordu.

Neredeyse 7000 yıllık insanlık tarihi gelişiminde endüstriyelleşen bir dünya düzeninde debimetre ve akış ölçerler çok büyük rollere sahiptir. Her alanda farklı sonuç beklentilerine yönelik çeşitlendirilmiş tüm ölçüm aletleri doğru sahibine ulaşmak ve süreçlerde kolaylık sağlamak üzere beklemektedir. Önemli olan en uygun seçim ile uzun vadeye yayılmış bir çözüme ve tasarrufa hizmet edebilmektir.

Debimetre ve akış ölçer seçerken, kalibrasyon ve bakımla ilgili tecrübeler, yedek parça durumu ve arıza tekrar süreleri gibi, tesis sahasındaki maddi olmayan faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Kurulum maliyetinin ancak bu adımları attıktan sonra hesaplanması önerilir.

En yaygın akış ölçüm hatalarından biri de bu sıranın tersine çevrilmesidir: Düzgün bir şekilde çalışacak bir sensör seçmek yerine, daha ucuz olduğu için bir cihazın kullanımı doğru olmayacaktır. Bu "ucuz" alımlar en maliyetli kurulumlar olabilir. flowmeter

İyi debimetre seçiminin temeli, özel uygulamanın gerekliliklerinin net bir şekilde anlaşılmasıdır. Bu nedenle, süreci tam olarak değerlendirmek için zaman ayırmalıdır.

Akış sensörü seçiminde ilk adım, akış hızı bilgisinin sürekli veya toplam olması gerekip gerekmediğini ve bu bilginin yerel veya uzaktan gerekli olup olmadığını belirlemektir. Uzaktan, iletim analog, dijital veya paylaşımlı mı olmalı? Minimum veri güncelleme sıklığı ne olmalı Bu sorulara cevap verildikten sonra, proses akışkanının ve akış ölçeri barındıracak olan boruların özelliklerinin ve akış özelliklerinin değerlendirilmesi gereklidir.

Sıvı ve Akış Karakteristikleri

Sıvı ve verilen sıcaklık, izin verilen basınç düşmesi, yoğunluk, iletkenlik, maksimum çalışma sıcaklığında buhar basıncı gibi değerler göstergede yer almalıdır. Ek olarak; akışkan bileşimi, kabarcıklar, katı maddeler, ışık iletim kalitesi hakkında ayrıntılı verilerle birlikte tüm güvenlik bilgileri sağlanmalıdır.

Basınç ve Sıcaklık Aralıkları
Akım ölçer seçerken minimum ve maksimum basınç ve sıcaklık değerleri bilinmelidir. Akışın geri gelip gelmeyeceği, boruyu her zaman doldurup doldurmadığı, havalandırma veya titreşim olup olmadığı, ani sıcaklık değişikliklerinin olup olmadığı veya temizlik sırasında özel tedbirlerin alınması gerekip gerekmediği gibi konular da açıklığa kavuşturulmalıdır.

Boru Tesisatı ve Montaj Alanı
Boru hatları ve akış ölçüm cihazlarının bulunduğu alan hakkında; boru hattı için yönü (sıvı uygulamalarda aşağı akışı önlemek), boyut, malzeme, takvim, flanş basıncı derecesi, erişilebilirlik, yukarı veya aşağı doğru dönüşler, vanalar, regülatörler ve mevcut düz boru çalışma uzunlukları da göz önünde bulundurulmalıdır. Belirleyici mühendis, bölge patlama tehlikeleri için sınıflandırılmış mı, elektrikli veya pnömatik güç mevcut mu veya bölgede titreşim veya manyetik alanların mevcut olup olmadığı veya sıhhi veya temiz alanlara uygunluk gibi özel gerekliliklerin olup olmadığı konularında bilgi sahibi olmalıdır.

Günümüzde hiçbir işletme yanlış seçimi tolore edebilecek durumda değildir. Yanlış kararlar kabulü kolay olmayan sonuçlar doğuracaktır. Her türlü maliyetin ve zararın ölçülebildiği modern düzende doğru proje ortağını bulmak ve maksimum verimi yakalamak esastır. RST Elektronik olarak verimlilikleri arttırmaya yönelik çıkmış olduğunuz yolda size rehberlik etmekten memnuniyet duyarız.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp
TEMSİLCİLİKLER

trigas

template

terracom

seko

asa

efc

DELEXEL

JİMEC

MNTEA

DİNEL

FAFNIR

HENKE

Facebooktwitterinstagram

icons8-pinterest-40 icons8-linkedin-circled-40 icons8-google-plus-40

rst-copyright