• Debimetre ve Akış Ölçerler
 • Trigas Debimetreler
 • Seviye Ölçerler
 • Basınç Ölçerler
 • Nem ve Sıcaklık Ölçerler
 • Datalogger - Veri Kayıt Cihazları
 • Sinyal İzolatör ve Çeviriciler
 • Teracom Kontrol Çözümleri
 • Analitik ve Kontrol Ölçüm Cihazları
 • Ortam Gaz Analiz Cihazları
 • Gelişmiş Kontrol Cihazları
 • Termokupl ve PT100 Ölçüm Cihazları

Endüstri Liderlerinin Yol Haritası: Endüstri 4.0'ı Anlamak

Dördüncü Sanayi Devrimine Öncülük Edenler

Endüstri 4.0 Almanya’da gerçekleşen bir fuar ile literatüre geçerek, değişim rüzgarlarını estirmeye başlamıştı.

Bu devrimi takip eden ve değişime ayak uydurmak isteyen işletmeler her yeniliği Ar-Ge departmanları ile istişare ederek, planlamalarını gelişen koşullara göre yeniden düzenleme kararını almıştı.

Önde gelen yenilikçi işletmeler kendi fiziki koşullarını ve çalışma şekillerini değiştirdikten sonra, bu değişimin izini sürmek isteyen diğer işletmelere de örnek oldu. Yolunda giden iyi bir çalışma modelini kendisine uyarlamak isteyen işletmeler, birbiri ile aynı sektörde olsun olmasın, rekabet içerisinde bile olsalar, bizzat yerinde incelemek ve sistem ihtiyaçlarını doğru algılamak için öncü firmalar ile irtibatını korudu. Bir başarı her ne kadar bir işletmenin başarısı olarak algılansa da, günümüz sanayi ve endüstri koşullarını değiştirip ileri taşımaları nedeni ile tüm yeniliğe adapte olmuş işletmeler sanayi tarihinde de önemli bir yer tutuyor.

Dilerseniz, günümüzün sanayileşmesinde geldiğimiz ortamı anlayabilmenin en iyi yolu olarak, Endüstri 4.0’ı kanıksamış önemli markalara bir bakalım. Bu sayede, kendi işletmemizin ölçeği, durumu ve gidişatı hakkında alacağımız kararlarda nasıl bir yol kat etmemizin uygun olacağına dair fikirler edinelim.

1SIEMENS Otomasyon konusunda çağımızın önde gelen markalarından biri olarak Siemens’i gösterebiliriz. Siemens dijital fabrikalaşma yoluna gitmiş, kendini yönetebilen ve takip kabiliyeti yüksek sistemler geliştirmiştir. Büyük veri denilen tüm kaynakları analiz edebilme yeteneği Siemens’in Endüstri 4.0 sanayi devriminde sınıfı geçen markalardan biri olmasını sağlamıştır.

BOSCH Ürün ve hizmet tedarikinde önemli bir marka olan Bosch yeni endüstriyel çağa geçiş konusunda öncü bir kimlik konumundadır. Birbirinden bağımsız gözüken 250 tesisi için endüstrileşme süreçlerini uygulayabilmiştir. Bosch’un sistemi tamamen bulut teknolojisi ile yönetilmektedir. Sisteminde robot asistanlara, robot sürücülere ve akıllı sensörlere yer verdiğini de söyleyebiliriz. Sayısı 5 milyonu bulan makinaların birbiri ile ağ bağlantısını kurmuş olduğunu bilmek, ne kadar bir yapıyı başarıyla yönettiğini anlamamıza yetecektir. Bu gelişmiş yapı, sistem sorunlarını öngörebilme ve argüman geliştirme konusunda Bosch’a zaman, emek ve para kazandırmaktadır.

2GE Dijitalleşen sanayi işletmelerinin ekonomik olarak çok gelişmiş bir seviyeye ulaşacağının altını çizen önemli bir markadır. Fabrikaların yakın tarihte kendi kendini inşaa edeceğini ön gören Ge, yüksek verimlilik ve kontrollü işleyiş anlamında kendini Endüstri 4.0’a eşitleyebilmenin kazanımlarını yaşayabilen özel bir işletmedir.

FESTO firması, insansı makinaları ile, sanayi devrimine uygun ürün üretimi konusunda uzmanlaşmış bir profil çizmektedir. Nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti, siber-fiziksel sistemler konusunda örnek uygulamalarını detaylı bir inceleme ile anlamak mümkündür.

Dünyanın önde gelen bu markalarının ivmesini yakalamak ilk etapta güç gibi görünse de, bir hedef dahilinde zamana yayarak doğru planlamalar ile bu gelişmelere ayak uydurmak gerekiyor. Hem günümüz teknolojilerini kullanmak hem de bu yolla tüm yatırımları yüksek verimlilik ile yönetmek en akıllı gidişat olacaktır. Otomasyon sistemlerini kurma, devreye alma, geliştirme konusunda RST Elektronik Türkiyemize önemli hizmetler vermektedir. Ölçme kontrol ve otomasyon sistemlerinin desteği ile yükselişe geçmek için ve bahsetmiş olduğumuz tüm bu kavramlar adapte olabilmeniz için bizimle irtibat kurmanızı öneririz.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp
TEMSİLCİLİKLER

trigas

template

terracom

seko

asa

efc

DELEXEL

JİMEC

MNTEA

DİNEL

FAFNIR

HENKE

Facebooktwitterinstagram

icons8-pinterest-40 icons8-linkedin-circled-40 icons8-google-plus-40

rst-copyright